Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017

„Писания и предания в Българската история“

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Ваня Жекова; Велислав Алтънов; Георги Канев; Даниела Тодорова; Иван Кръстев; Йордан Табов; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Невян Митев; Светлозар Попов; Таня Груева; Таня Доганова-Христова; Тодор Димов

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

224 страници, меки корици, с илюстрации

Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ

ISBN 978-619-91102-1-8

Цена: 15 лв.

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 се проведоха на 20 май 2017 г. в Националния природонаучен музей в София на тема „Писания и предания в Българската история“. Темата определи посоката за избор на водещите мотиви в публикациите и осигури възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгърна широк спектър от разработки на авторите. Заедно с това, самото навлизане в писанията и преданията е процес, който оживява достигналите до нас писмени и устни сведения, официални и неофициални произведения /хроники, жития, апокрифи, народни предания/. Сам по себе си техния цялостен прочит е едно откривателско предизвикателство. Преосмислянето, допълването и обогатяването на големия обем от свидетелства и представи доведе до откриването на по-точни и достоверни гледни точки. Това е път, по който вървят много съвременни български изследователи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Манев, Таньо Танев | ДАТИРАНЕ НА ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ

Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов | ГЕНЕАЛОГИЯТА НА ЦАРСКИТЕ ДИНАСТИИ ОТ РОДА ДУЛО

Борис Атанасов | КЪМ КОРЕНИТЕ НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ

Борис Атанасов | ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ ДО ЗАГРОСКИТЕ БУ-ЛУ-ГИР

Ваня Жекова | ГОРЯНИТЕ. БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО 1950-51 г.

Велислав Алтънов | ОЩЕ НЕЩО ЗА „НАЧАЛОТО“ НА Т.НАР. „АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ“

Георги Канев | БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА X В.

Даниела Тодорова | АКУЛТУРАЦИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО НА БАЛКАНИТЕ В ПЕРИОДА КРАЯ НА XIV – XVII ВЕК

Иван Кръстев | МУЗИКАТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО, РАНЕН РЕНЕСАНС В БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕСНОПЕНИЯ И ПРОНИКВАНЕ НА МУЗИКАТА В ЛИТЕРАТУРАТА

Йордан Табов | ЗА АТРИБУЦИЯТА НА НАРЪШКИЯ НАДПИС

Калин Николов | АМЕРИКАНЕЦЪТ ФРАНСИС ДЕЙВИС МИЛЕТ И БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

Марияна Шабаркова-Петрова | ОРИГИНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕРМИНИИ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – В РЕДОВЕТЕ И МЕЖДУ ТЯХ

Невян Митев | СЪДБАТА НА ВЛАДИСЛАВ III ЯГЕЛО СЛЕД БИТКАТА ПРИ ВАРНА (СПОРЕД НЯКОЛКО ИЗВЕСТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ)

Светлозар Попов | НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА“

Таня Груева | НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ, ОТНОСНО ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ.ИВАН (ЙОАН) РИЛСКИ

Таня Доганова-Христова | ЙОАН КУКУЗЕЛ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Тодор Димов | РАЖДАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ ЗА НЯКОИ МАКЕДОНСКИ ПИСАНИЯ

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“:

2019 „Зов Български“  

2018 „Образ Български“ 

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство"

Сборниците може да намерите в: 

Български Книжици (София, ул. Аксаков 10)

Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22)

Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)

Издателство Инле

От съставителите АНДАРИ