Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1

Сборник 

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018

„Образ Български“

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Аврора Андреева; АНДАРИ - Анатолий Радев, Дария Василева; Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Велислав Алтънов; Венцислава Великова; Галин Георгиев; Донка Николова; Здравко Петров; Зоя Андонова; Иван Кръстев; Йордан Табов, Лидия Табова, Невена Събева-Колева; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов; Светлозар Попов; Таня Груева, Тодор Димов; Таня Доганова-Христова; Тодор Нанчев

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

304 страници, меки корици, с илюстрации

Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ

ISBN 978-619-91102-2-5

Цена 15 лв.

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018 на тема „Образ Български“ се проведоха в София на 20 май 2018 г. в КТ „Подкрепа“ и на 5 август 2018 г. в Морско казино-Варна и бяха част от програмата на многожанровата изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ на АНДАРИ под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

„Образ Български“ – образ на личност, събитие, обект и пространство /местност, район, архитектура/, свързан с българската история. Образът през погледа на народната памет и нейните различни аспекти – през словото, през картината, през събитието, чрез което той е отразен и съхранен. Образ, запомнен и останал в паметта чрез легенди, сведения, песни, присъстващ на българската земя от древността до наши дни. По този начин образът, анализиран и представен от необичайна и нова гледна точка, ще ни върне към вечните въпроси за неговото влияние в хода на историята.

СЪДЪРЖАНИЕ

Аврора Андреева | ФИЛОСОФСКО - ХЕРМЕНЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И ТЪЛКУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ

Анатолий Радев, Дария Василева | ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ

Ангел Манев, Таньо Танев | СВЕЩЕНИТЕ АЗБУКИ И СВЕЩЕНАТА ГЛАГОЛИЦА

Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов, Анатолий Радев | СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА

Борис Атанасов | ЛЕГЕНДАРНИЯТ АНУБАНИНИ – ВОЖД НА ПЪРВОТО В СВЕТА АНТИРОБСКО ВЪСТАНИЕ

Велислав Алтънов | ГАНЮ БАЛКАНСКИ  – ПРОТИВОРЕЧИВ И КОМПЛЕКСНО РАЗРАБОТЕН ОБРАЗ

Венцислава Великова | ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СТЪКЛО

Галин Георгиев | ПИСАНО СЛОВО, ИКОНОГРАФИЯ И НАРОДНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ВГРАДЕНАТА ВЯРА

Галин Георгиев | „ЛЮБИ СА ИВАНЧУ И ДОЙКА“ – ОТ ЧУШМЕЛИЙ ПРЕЗ АРХИВА ДО КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА. ИСТОPИЯ ЗА ЕДНА ВЪЗКРЕСЕНА ПЕСЕН

Донка Николова | БРАТСКИТЕ МОГИЛИ – ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАМЕТ, ДЪЛГ. 12 СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА

Здравко Петров | „ДУХЪТ НА МЯСТОТО“ – ОТ МЕТАФОРАТА КЪМ МОДЕЛ ЗА ИЗЯВА НА ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРИМЕРЪТ НА HISTORICALROUTES.BG

Зоя Андонова | ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО

Иван Кръстев | ЛЕВСКИ В НАС

Йордан Табов, Лидия Табова | ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИСТАЛНИТЕ СФЕРИ

Йордан Табов, Невена Събева-Колева | МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА БЛИЗОСТ НА СЪСЕДНИ НАРОДИ

Калин Николов | ИМЕТО ПОКАЗВА ПРОИЗХОДА МУ. ЕДИН ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДРЕНЕСАНСОВИ ТВОРЦИ, НАРИЧАН „БЪЛГАРИНА“

Марияна Шабаркова-Петрова | "КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" – В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С НЯКОИ ХИМАЛАЙСКИ И ЕТИОПСКИ ОБРАЗЦИ

Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов | ТИПОЛОГИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОНЕ СПОРЕД ОСТЕОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА СКЕЛЕТНИ ОСТАНКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА

Светлозар Попов | ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ЕЛИН (ХЕЛЕН) И ЕЛИНИТЕ

Таня Груева, Тодор Димов | ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ НОВИ СОФИЙСКИ“ – ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ

Таня Доганова-Христова | НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ! ПОСВЕЩАВА СЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОР СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ

Тодор Нанчев | ИСТОРИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА. МАКЕТ-ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА ОТ ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИЯТ БАРОК С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Издания на сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“:

2019 „Зов Български“  

2018 „Образ Български“ 

2017 „Писания и предания в Българската история“ 

2016 "Богатството на Българското християнство"

Сборниците може да намерите в: 

Български Книжици (София, ул. Аксаков 10)

Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22)

Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3)

Издателство Инле

От съставителите АНДАРИ