Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 4

Сборниците БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2016, 2017, 2018 може да закупите от книжарница "ЕЛРИД", ул. Солунска 3, СОФИЯ. 

Поръчки за страната: Изпратете имейл до andaribg@gmail.com като попълните: Име, Фамилия, E-mail, Телефон, Пощенски код, Област, Град/Село, Вид на доставката - до ОФИС НА КУРИЕР или до ВАШ АДРЕС (посочвате адреса). Сборникът ще Ви бъде доставен до 3 работни дни. Цена 15 лева. Плащането се извършва с наложен платеж. При получаване, заплащате цената на сборника (15 лв.) + цената на доставката.

 

Сборник БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2018
„Образ Български“

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Аврора Андреева; АНДАРИ - Анатолий Радев, Дария Василева; Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Велислав Алтънов; Венцислава Великова; Галин Георгиев; Донка Николова; Здравко Петров; Зоя Андонова; Иван Кръстев; Йордан Табов, Лидия Табова, Невена Събева-Колева; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов; Светлозар Попов; Таня Груева, Тодор Димов; Таня Доганова-Христова; Тодор Нанчев

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

304 страници, меки корици, с илюстрации

Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ

ISBN 978-619-91102-2-5

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ 2018 се проведоха в град София на 20 май 2018 г. с домакинството на КТ „Подкрепа“ и бяха на тема „Образ Български“,  част от програмата на изложба „ArtExtreme СТРАЖА“ на АНДАРИ под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

„Образ Български“ – образ на личност, събитие, обект и пространство /местност, район, архитектура/, свързан с българската история. Образът през погледа на народната памет и нейните различни аспекти – през словото, през картината, през събитието, чрез което той е отразен и съхранен. Образ, запомнен и останал в паметта чрез легенди, сведения, песни, присъстващ на българската земя от древността до наши дни. По този начин образът, анализиран и представен от необичайна и нова гледна точка, ще ни върне към вечните въпроси за неговото влияние в хода на историята.

СЪДЪРЖАНИЕ

Аврора Андреева | ФИЛОСОФСКО - ХЕРМЕНЕВТИЧНИ РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА И ТЪЛКУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ

Анатолий Радев, Дария Василева | ЗА СЕБЕ СИ КИРИЛЪ ШИВАРОВЪ

Ангел Манев, Таньо Танев | СВЕЩЕНИТЕ АЗБУКИ И СВЕЩЕНАТА ГЛАГОЛИЦА

Ангел Манев, Таньо Танев, Динко Господинов, Анатолий Радев | СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА

Борис Атанасов | ЛЕГЕНДАРНИЯТ АНУБАНИНИ – ВОЖД НА ПЪРВОТО В СВЕТА АНТИРОБСКО ВЪСТАНИЕ

Велислав Алтънов | ГАНЮ БАЛКАНСКИ  – ПРОТИВОРЕЧИВ И КОМПЛЕКСНО РАЗРАБОТЕН ОБРАЗ

Венцислава Великова | ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СТЪКЛО

Галин Георгиев | ПИСАНО СЛОВО, ИКОНОГРАФИЯ И НАРОДНО ИЗКУСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ВГРАДЕНАТА ВЯРА

Галин Георгиев | „ЛЮБИ СА ИВАНЧУ И ДОЙКА“ – ОТ ЧУШМЕЛИЙ ПРЕЗ АРХИВА ДО КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА. ИСТОPИЯ ЗА ЕДНА ВЪЗКРЕСЕНА ПЕСЕН

Донка Николова | БРАТСКИТЕ МОГИЛИ – ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАМЕТ, ДЪЛГ. 12 СКИЦИ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ НА БРАТСКИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА ГРАД ПОПОВО, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА

Здравко Петров | „ДУХЪТ НА МЯСТОТО“ – ОТ МЕТАФОРАТА КЪМ МОДЕЛ ЗА ИЗЯВА НА ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ПРИМЕРЪТ НА HISTORICALROUTES.BG

Зоя Андонова | ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО

Иван Кръстев | ЛЕВСКИ В НАС

Йордан Табов, Лидия Табова | ОТ НЕБЕТО НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ КРИСТАЛНИТЕ СФЕРИ

Йордан Табов, Невена Събева-Колева | МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНАТА БЛИЗОСТ НА СЪСЕДНИ НАРОДИ

Калин Николов | ИМЕТО ПОКАЗВА ПРОИЗХОДА МУ. ЕДИН ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДРЕНЕСАНСОВИ ТВОРЦИ, НАРИЧАН „БЪЛГАРИНА“

Марияна Шабаркова-Петрова | "КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" – В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ С НЯКОИ ХИМАЛАЙСКИ И ЕТИОПСКИ ОБРАЗЦИ

Николай Спасов, Николай Илиев, Латинка Христова, Васил Иванов | ТИПОЛОГИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОНЕ СПОРЕД ОСТЕОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА СКЕЛЕТНИ ОСТАНКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА

Светлозар Попов | ИЗВЕСТНОТО И НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ЕЛИН (ХЕЛЕН) И ЕЛИНИТЕ

Таня Груева, Тодор Димов | ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ НОВИ СОФИЙСКИ“ – ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ

Таня Доганова-Христова | НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ! ПОСВЕЩАВА СЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОР СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ

Тодор Нанчев | ИСТОРИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА. МАКЕТ-ВЪЗСТАНОВКА НА КУЮМДЖИЕВАТА КЪЩА ОТ ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИЯТ БАРОК С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

 

Сборник БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017
„Писания и предания в Българската история“

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов; Борис Атанасов; Ваня Жекова; Велислав Алтънов; Георги Канев; Даниела Тодорова; Иван Кръстев; Йордан Табов; Калин Николов; Марияна Шабаркова-Петрова; Невян Митев; Светлозар Попов; Таня Груева; Таня Доганова-Христова; Тодор Димов

Печат: Хеликс прес, Варна, 2018

224 страници, меки корици, с илюстрации

Сборникът е съвместно издание на АНДАРИ, ИНЛЕ, АМАТ

ISBN 978-619-91102-1-8

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2017 се проведоха на 20 май 2017 г. в Националния природонаучен музей в София на тема „Писания и предания в Българската история“. Темата определи посоката за избор на водещите мотиви в публикациите и осигури възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгърна широк спектър от разработки на авторите. Заедно с това, самото навлизане в писанията и преданията е процес, който оживява достигналите до нас писмени и устни сведения, официални и неофициални произведения /хроники, жития, апокрифи, народни предания/. Сам по себе си техния цялостен прочит е едно откривателско предизвикателство. Преосмислянето, допълването и обогатяването на големия обем от свидетелства и представи доведе до откриването на по-точни и достоверни гледни точки. Това е път, по който вървят много съвременни български изследователи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Манев, Таньо Танев | ДАТИРАНЕ НА ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ

Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов | ГЕНЕАЛОГИЯТА НА ЦАРСКИТЕ ДИНАСТИИ ОТ РОДА ДУЛО

Борис Атанасов | КЪМ КОРЕНИТЕ НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ

Борис Атанасов | ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ ДО ЗАГРОСКИТЕ БУ-ЛУ-ГИР

Ваня Жекова | ГОРЯНИТЕ. БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО 1950-51 г.

Велислав Алтънов | ОЩЕ НЕЩО ЗА „НАЧАЛОТО“ НА Т.НАР. „АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ“

Георги Канев | БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА X В.

Даниела Тодорова | АКУЛТУРАЦИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО НА БАЛКАНИТЕ В ПЕРИОДА КРАЯ НА XIV – XVII ВЕК

Иван Кръстев | МУЗИКАТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО, РАНЕН РЕНЕСАНС В БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕСНОПЕНИЯ И ПРОНИКВАНЕ НА МУЗИКАТА В ЛИТЕРАТУРАТА

Йордан Табов | ЗА АТРИБУЦИЯТА НА НАРЪШКИЯ НАДПИС

Калин Николов | АМЕРИКАНЕЦЪТ ФРАНСИС ДЕЙВИС МИЛЕТ И БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

Марияна Шабаркова-Петрова | ОРИГИНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕРМИНИИ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – В РЕДОВЕТЕ И МЕЖДУ ТЯХ

Невян Митев | СЪДБАТА НА ВЛАДИСЛАВ III ЯГЕЛО СЛЕД БИТКАТА ПРИ ВАРНА (СПОРЕД НЯКОЛКО ИЗВЕСТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ)

Светлозар Попов | НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА“

Таня Груева | НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ, ОТНОСНО ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ.ИВАН (ЙОАН) РИЛСКИ

Таня Доганова-Христова | ЙОАН КУКУЗЕЛ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Тодор Димов | РАЖДАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ ЗА НЯКОИ МАКЕДОНСКИ ПИСАНИЯ

 

Сборник БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2016
"Богатството на Българското християнство"

Печат: Хеликс прес, Варна, 2017

240 страници, меки корици, с илюстрации

Издателство: Булга Медиа

ISВN 978-954-9670-301

© Съставители: АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

© Автори: Александър Мошев, Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Асен Чилингиров, Ваня Жекова, Велислав Алтънов, Весела Трайкова, Георги Канев, Добрин Денев, Екатерина Митева, Йордан Иванов, Чавдар Колев, Анна Зографова, Йордан Табов, Любомир Цонев, Петко Атанасов, Светлозар Попов, Стефка Венкова, Таня Груева, Тодор Димов, Христо Буковски, Юлия Боева

Печатница „Хеликс прес“, Варна

Сборникът беше представен на 19 май 2017 г. в Национален природонаучен музей, София и през август 2017 на Алея на книгата във Варна. Темата „Богатството на българското християнство“ беше определена съвсем не случайно, с оглед намиране на нови гледни точки, продължаването на някои тематични линии от досега проведените срещи, както и преосмисляне и обогатяване търсенията на различни автори. В четенията участваха специалисти от различни области на познанието – историци, богослови, фолклористи, краеведи и други. Цялата тази ситуация, заедно с убеждението ни, че темата е не само интересна, но и много важна и полезна, с оглед формирането на идейния свят на съвременния българин, ни кара да вярваме в смисъла на начинанието, както и в неговия успех.

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Мошев  |  НАХОДКИТЕ ОТ КАСТЕЛ ТРОЗИНО – СЛЕДИ ОТ БЪЛГАРИ – ХРИСТИЯНИ В ЦЕНТРАЛНА ИТАЛИЯ ПРЕЗ VI – VII В.? (ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ)

Ангел Манев, Таньо Танев  |  МЕШИ – АХ  И  М(Е)ШИ – Х  (СЛОВЯНИ ...  И  ...  ПРАВОСЛАВНИ)

Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев  |  КРЪГЛАТА ЦЪРКВА КРАЙ ПРЕСЛАВ – БИСЕРЪТ В КОРОНАТА НА ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО

Асен Чилингиров  |  ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ФИЛИПИ ИЛИ ФИЛИПОПОЛ (РЕЗЮМЕ)

Ваня Жекова  |  „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“ – ДОКУМЕНТАЛНА ФИЛМОВА ПОРЕДИЦА

Велислав Алтънов  |  ПРОТЕСТАНТСТВОТО И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА (НАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ)

Весела Трайкова  |  ОТНОВО ЗА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО, ЮСТИНИАН И ЮСТИНИАНА ПРИМА: ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ НА НЯКОИ ИЗВОРИ (ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА)

Георги Канев  |  МЯСТОТО НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ В ПРОСЛАВЛЕНИЕТО НА СВ. ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ

Добрин Денев  |  ОТНОВО ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО И БУКВИТЕ

Екатерина Митева  |  „БГ ИСТОРИЯ“ – ДОКУМЕНТАЛНА ФИЛМОВА ПОРЕДИЦА

Йордан Иванов, Чавдар Колев, Анна Зографова  |  НЕПРОУЧЕНИТЕ ХАЗАРСКИ КОРЕНИ В РОДОСЛОВИЕТО НА ДИНАСТИЯТА АСЕНЕВЦИ

Йордан Табов  |  БЪЛГАРИЯ И ЗАГОРА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ – ДЪРЖАВИ И ЦЪРКВИ

Любомир Цонев  |  КАМЕННИ ПАМЕТНИЦИ ОТ РАННОХРИСТИЯНСКАТА ЕПОХА. КУЛТУРНАТА ПРИЕМСТВЕНОСТ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕТНИЧЕСКА НЕПРЕКЪСНАТОСТ

Петко Атанасов  |  ТЪЛКУВАНЕ ДАНАИЛОВО – ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ

Светлозар Попов  |  ПРЕДХРИСТИЯНСКИ ЗАЕМКИ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА” В ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ И ОБРЕДНА СИСТЕМА

Стефка Венкова  |  ИЗТОЧНОКАТОЛИЧЕСКИ ПРИНОСИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Таня Груева  |  БЪЛГАРСКИ ЛЕЧИТЕЛИ ДУХОВНИЦИ

Тодор Димов  |  ПРИНОСЪТ НА МИТРОПОЛИТ СИМЕОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДУХОВНОСТТА НА РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ВЪВ ВАРНА

Христо Буковски  |  СКРИТИЯТ ПОХОД НА БЪЛГАРСКИТЕ КРЪСТОНОСЦИ. ПОДБОР, ПОДГОТОВКА, ПОСВЕЩЕНИЕ И ПОДВИГ НА НОВОМЪЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХVІІІ В. ДО ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ В.

Юлия Боева  |  КРЪСТОВЕ В ШЕВИЦИТЕ ОТ СОФИЙСКО И ТЯХНАТА ПРАИСТОРИЧЕСКА ОСНОВА