Други

 ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 1  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 2  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 3  ANDARI photography and communications - Услуги - Други Снимка - 4

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ

Фейсбук страница: www.facebook.com/historictalks
Видео канал: www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари 
Организатори: АНДАРИ - Анатолий Радев и Дария Василева
Водещ: Здравко Петров, създател на HistoricalRoutes.bg

„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“ се провеждат от 2014 г. в София с домакинството на Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей, КТ Подкрепа, а през 2018 г. и в Морско казино – Варна. В четенията участват широка група изследователи – историци, богослови, етнолози, фолклористи, краеведи, изкуствоведи, урбанисти, инженери, журналисти и др., които представят резултати от нови проучвания и научни доказателства за историята и настоящето на българите. Събитието е отворено за външна публика, а докладите се публикуват във видео формат в YouTube канала и Фейсбук страницата на "Исторически беседи".


ИЗДАНИЯ НА СБОРНИК
„БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“

2019 „Зов Български

2018 „Образ Български“

2017 „Писания и предания в Българската история“

2016 „Богатството на Българското християнство“

Сборниците може да намерите в: Български Книжици (София, ул. Аксаков 10), Къща за птици (София, ул. Проф. Асен Златаров 22), Книжарница Елрид (София, ул. Солунска 3), Издателство ИнлеОт съставителите АНДАРИ.


ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ И ВИДЕО

Официален сайт на БАН: Български исторически четения 

БНР – Радио София „Ритъмът на столицата“ 

OffNews за четенията през 2017 г. 

OffNews за четенията през 2016 г. 

Видео: участници в четенията през 2018 г.

Видео: участници в четенията през 2017 г.


ПАРТНЬОРИ НА „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ“

HistoricalRoutes.bg – исторически маршрут, пътеводител към познати и позабравени места, разказващи за „шарената“ история на София и пазещи нейния автентичен дух.

Издателство „ИНЛЕ“ – член на Асоциация „Българска книга“, специализирано в издаването на книги за история, история на религиите, история на изкуството, пътеписи, които запознават читателите с културно-историческото наследство, за да се съхранят изконните български ценности и да бъдат предадени на поколенията след нас.

Сдружение „АМАТ“ – изследвания и разпространение на знания в областта на материалистическата и духовна науки. Основен метод при изследванията е археометричният анализ. 

Печатница „Хеликс Прес“ – създадена през 1998 г. в град Варна. Предлага пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги. Сред лидерите на полиграфския печат в България.